Sommarvatten och arbetsdag

Hej!

Nu efter en seg vinter sätter vi på sommarvattnet. Vi har lagat en trasig ventil på huvudledningen vid Björnvägen och under onsdagen och torsdagen kommer vi successivt släppa på vattnet.
Risken är stor att det är mycket grus i …

Rättelse av motionsdatum i årsmöteskallelse

I det utskick som styrelsen för Bränntorps  Vägförening just gjort står det att ”Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 april.”

Detta är fel! 

Enligt stadgarna skall motioner vara styrelsen tillhanda senast 31 mars. Vi ber om ursäkt för detta.…

Faktura för fiberinstallation på vift?

Det verkar som Bredbandsbolaget skickar ut fakturorna för fiberinstallationen till adresserna i Bränntorp, och inte till hemadressen för oss som bor annorstädes (trots att jag är säker på att jag uppgav fakturaadress vid beställning).
 
Jag mailade villafiber@bredband.com (alternativt ring 08

Lite info från Bränntorp

Nu äntligen är vi som väntat på fibern på banan igen. Helt plötsligt kan man maila igen.
Som ni säkert sett så går vi mot en blöt vår, med högt vattenståmd i Stora Gryten och fyllda diken, innan snön har …

Fiberinfo för de närmast sörjande

Ni som väntar på bredband via fiber har ju fått besked om att man tyvärr inte hinner bli klara till årsskiftet som tidigare sagts.
De som har tagit kontakt med Bredbandsbolagets kundtjänst för närmare information har gått till svar att …

Julbrev från Bränntorp

Hej alla Bränntorpsbor!

Ett år ytterligare kan snart läggas till historieboken. 2017 har innehållit både glädjeämnen samt saker som är irriterande och ibland kostsamma.

Om vi börjar med glädjeämnen så ka vi konstatera att simskolan är väldigt populär och att …

Grävning för fiber på tomterna

För er som beställt fiber så närmar det sig att fibern skall grävas in på tomten. En del har visat en oro för detta då det varit ganska bekymmersamt att gräva i de vägar man gjort fram till nu. Nu …

Sommarvattnet stängs av för vintern kommande vecka

Nu stänger vi vattnet för denna säsong. Med början på tisdag kommer vi att tömma systemet på vatten.

Vi har försökt ha vattnet på så långt som möjligt men nu vågar vi inte längre. Risken för sönderfrysta kopplingar och ledningar …

Sommarvatten avstängt under måndagen 20/11

Hej Bränntorpsbor!

Nytt om vattnet!  I morgon, måndagen den 20 november, kommer sommarvattnet att vara avstängt mellan 08.00 och ca 16.00. Vi kommer då att byta tillbaka till vår ordinarie vattenkälla som blev otjänlig i samband med att Tryckmanschetten, som …

Sophämtning och fibergrävning

Grävningen för fiber löper på och vissa vägar har begränsad framkomlighet. Du som är permanentboende har kanske märkt att sophämtarna inte  kan ta sig fram på de sträckor som är uppgrävda. De ber därför alla drabbade att senast onsdag kväll …

Fiberinfo

Hej!

Nu är grävningen i full gång. Det innebär att både vatten och el löper risken att grävas av.
Redan nu har det skett, både på Sparvvägen och Ugglestigen.
Om du har möjlighet och vet var elen går in på …