Nästa steg i båtarbetet

Hej

I morgon lördag kl 10.00 kommer styrelsen för Vägföreningen att med hjälp av Er föra bort så många båtar och kanoter som möjligt av de omärkta vi identifierat. Vi träffas vid Bejerbadet kl 10.00. Vi hoppas att det kan …

Ett bygge för att knyta ihop området

Ett fantastiskt bra arbete har utförts under en tid och slutfördes under arbetsdagen.

En slutkörd gångbro har bytts mot en fräsch och rejäl. Den ligger mellan Måsbadet och Utterstigen.

Ett stort tack till de inblandade och främst Mikael Karlsson som …

Arbetsdag och höstmöte

Hej!

Vi vill först och främst tacka alla som deltog på arbetsdagen med att på olika sätt hålla
vårt Bränntorp så fint som möjligt. På vissa områden var det rekordmånga deltagare.
På bilden ser vi Märta Cedergren som övervakar arbetet

Nya grillplatsen äntligen klar!!

Nu är den äntligen klar vår nya, gemensamma grillplats på udden till vänster om stora badet. Den torra sommaren med eldningsförbud gjorde att vi fick senarelägga arbetet.

På arbetsdagen på lördag, efter arbetsinsatserna,  grillar vi korv där som en liten …

Byggfusk i Bränntorp

Hej!

I skogspartiet mellan Vargstigen och Björnvägen har det byggts något av en tillfällig
bostad. Man behöver inte vara någon större byggnadsspecialist för att se att bärigheten är begränsad. Vad värre är så har inte byggstädet fungerat överhuvud taget.
Kojor …

Knud i Bränntorp

Hej!
Bränntorp fick sig en släng av ovädret Knud på fredagseftermiddagen. Ett strömavbrott på ca 11 timmar var ett påtagligt inslag i naturens nyck.
Vad som hände var att en otrolig vindstöt fällde ett antal träd i området. Just där

Grävning i vägen

Hej igen!

Ibland är det tätt mellan givarna. Nyinkommen information angående grävning i Bränntorp.
Det är färdigställande av vägarna efter fibergrävningen som skall åtgärdas. Gunnar Öster samt Tage Andersson har för föreningens räkning förhandlat om tillämpningen av det markavtal som …

Nu börjar det….

Hej!

Vi har sedan länge aviserat att gallring och avverkning skall ske i vägföreningens trädbestånd.
Nu är det dags. Idag den 18 september kommer man från Södra Skogsägarna börja med gallring och avverkning i de områden vi tidigare informerat om.…

Skogsröj i Bränntorp

Hej!

Under veckan kommer en förröjning att ske i de områden som senare skall gallras eller slutavverkas.
Röjningen sker med handhållen röjsåg modell större. De väsnas en hel del men håll ut. Det skall vara klart till veckoslutet. Sedan kommer …

Lite av varje – information från vägföreningen

Elavbrott

I går var det nära ögat att hela Bränntorp brann upp. En brand uppstod i ledningsgatan som löper förbi Rävstigen och en kraftledningsstolpe fattade eld. Ett rådigt ingripande av boende på Rävstigen hindrade utvecklingen av en fullskalig brand i …