Årsmöten

Vägföreningen håller minst ett möte varje år för dess medlemmar. Där diskuteras stora och små frågor som rör alla boende i området.

På sidan om Vägföreningen annonseras deras aktiviteter.