En hälsning från Bränntorp

Hej Bränntorpsbor!

Nu är det vinter i Bränntorp och något av sparlåga på aktiviteter och glest med boende i området.
Efter skogsavverkningen så är det flera stigar som kommer att behöva göras i ordning. Vi avvaktar till arbetsdagen i april …

Nytt år ny avgift

Hej Bränntorpsbor!

Nu är det hög tid att betala årsavgiften till Bränntorps Vägförening.
Avgiften är 3 000 kronor och betalas i förskott så nu betalar vi avgiften för 2019.
Avgiften skall vara betald senast sista bankdagen i december.

Årsavgiften ska

Info från Bränntorp

Hej alla!

Vattnet

Nu är sommarvattnet avstängt och ledningarna har tryckts tomma med tryckluft. Arbetet har gått bra dock har några anmält att deras ventiler/kranar vid tomtgräns läcker eller inte går att stänga. Detta kommer att åtgärdas senare i höst …

Rättelse kring info om vattnet

Hej!

Det ni skall göra är att stänga kranen ute vid vägen till din fastighet.  Annan information kan du strunta i.
Har du låtit demontera kranar inomhus tidigare så kan du fortsätta med det. Enligt Kennta Dahlberg så räcker det …

Sommarvattnet stängs av – 12 november

Hej Bränntorpsbor!

Vi kommer att stänga av vattnet från den 12 november.
Det kommer att ske på följande sätt:
Vägföreningen hyr en stor kompressor som blåser ut allt vatten ur respektive vägs avtappningskran som finns i änden på vägen. Kompressorn

Nästa steg i båtarbetet

Hej

I morgon lördag kl 10.00 kommer styrelsen för Vägföreningen att med hjälp av Er föra bort så många båtar och kanoter som möjligt av de omärkta vi identifierat. Vi träffas vid Bejerbadet kl 10.00. Vi hoppas att det kan …

Ett bygge för att knyta ihop området

Ett fantastiskt bra arbete har utförts under en tid och slutfördes under arbetsdagen.

En slutkörd gångbro har bytts mot en fräsch och rejäl. Den ligger mellan Måsbadet och Utterstigen.

Ett stort tack till de inblandade och främst Mikael Karlsson som …

Arbetsdag och höstmöte

Hej!

Vi vill först och främst tacka alla som deltog på arbetsdagen med att på olika sätt hålla
vårt Bränntorp så fint som möjligt. På vissa områden var det rekordmånga deltagare.
På bilden ser vi Märta Cedergren som övervakar arbetet

Nya grillplatsen äntligen klar!!

Nu är den äntligen klar vår nya, gemensamma grillplats på udden till vänster om stora badet. Den torra sommaren med eldningsförbud gjorde att vi fick senarelägga arbetet.

På arbetsdagen på lördag, efter arbetsinsatserna,  grillar vi korv där som en liten …

Byggfusk i Bränntorp

Hej!

I skogspartiet mellan Vargstigen och Björnvägen har det byggts något av en tillfällig
bostad. Man behöver inte vara någon större byggnadsspecialist för att se att bärigheten är begränsad. Vad värre är så har inte byggstädet fungerat överhuvud taget.
Kojor …

Knud i Bränntorp

Hej!
Bränntorp fick sig en släng av ovädret Knud på fredagseftermiddagen. Ett strömavbrott på ca 11 timmar var ett påtagligt inslag i naturens nyck.
Vad som hände var att en otrolig vindstöt fällde ett antal träd i området. Just där

Grävning i vägen

Hej igen!

Ibland är det tätt mellan givarna. Nyinkommen information angående grävning i Bränntorp.
Det är färdigställande av vägarna efter fibergrävningen som skall åtgärdas. Gunnar Öster samt Tage Andersson har för föreningens räkning förhandlat om tillämpningen av det markavtal som …