Mer om vattnet

Nu har vattnet kommit tillbaka och vi använder nu den ordinarie källan igen

För att  vi  inte ska få en upprepning av detta så önskar vi att ni är sparsamma med vattnet.

Vattna med kanna och inte med slang. Ingen …

Vattenbrist

Vi har nu en hastigt uppkommen brist på vatten. Vi har lågt tryck och vi ser en kraftig ökning av vattenuttag på kvällarna.
Totalt bevattningsförbud med ”sommarvattnet” från och med nu!
Var vänlig och var så sparsam som möjligt med …

Bränntorpsmara 2018????

Tycker du som jag att vi ska ordna en Bränntorpsmara även i år

Kom till Getnäs/kiosken lördag den 16 juni kl 10 för planering

Inga-Lill Johansson tel 073 58 58 201

Båtar i Stora Gryten

Nu har nästa steg i att försöka få ordning på båtarna i och kring sjön tagits.
Alla båtar utan märkning om namn och adress i Bränntorp har fått en röd lapp med dagens datum 2018-06-07 fastklistrad,
De båtar som är …

KALBO BADHUSFÖRENING UPA KALLAR MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE 2018

Lördagen den 26 maj 2017 kl. 11.00 på Lostigen 6

Deltagande anmäls till Ronny och Kerstin Ericsson senast 12 maj via telefon 011-890 02

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 maj …

Avstängd infart

I morgon onsdag 25/4 kommer den södra infarten till Bränntorp att vara avstängd mellan 07.00 och 18.00.
Orsaken är att en vägtrumma som grävdes sönder under fiberdragningen skall grävas upp och ersättas.
I övrigt så är vattnet nu på även …

Sjöstädardag!!

Vi delar in stranden i 6 delsträckor och du väljer vilken du vill delta i:

  1. Start Andstigens vändplan, arbetar fram till Måsbadet
  2. Start

Sommarvatten och arbetsdag

Hej!

Nu efter en seg vinter sätter vi på sommarvattnet. Vi har lagat en trasig ventil på huvudledningen vid Björnvägen och under onsdagen och torsdagen kommer vi successivt släppa på vattnet.
Risken är stor att det är mycket grus i …