Glöm inte att ta till vara på er möjlighet att yttra er avseende VA-plan.

Nu finner ni ytterligare medlemmars remiss avseende VA-plan på Bränntorps framtida avloppslösning.  Missa inte heller att själva göra er personliga utlåtande.  På sidan finns även det underlag som avloppsgruppen sammanställt till hjälp för de som själva vill yttra sig till förmån för enskilda avloppslösningar.