Information från VA-gruppen

VA-gruppen har nu haft tre möten där vi i huvudsak lagt upp en strategi för det fortsatta arbetet samt förberett oss för vårt första möte med Finspångs kommun. Kontaktgruppen kommer att träffa ansvariga inom kommunen 2015-05-26. Bland annat kommer samhällsbyggnadschefen Jan-Erik Heintze delta i mötet. VA-gruppen har sammanställt ett antal punkter som vi anser vara relevanta att belysa för att ge oss inom Bränntorps fritidsområde en relevant uppfattning om framtiden. Har ni frågor ni grunnar på, högt som lågt, vilka kan vara lämpliga att lyfta ta då kontakt med vår projektledare Roger Persson eller någon annan inom vår kontaktgrupp. Kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida.