KALBO BADHUSFÖRENING UPA KALLAR MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE 2015

Lördagen den 24 maj 2014 kl. 11.00. Plats: Ericsson Lostigen 6

Anmälan om deltagande till Ronny och Kerstin Ericsson senast 18 maj via telefon 011-890 02

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19 maj 2014 under adress: Ericsson Lostigen 6, 610 14 Rejmyre

För vidare information se den kompletta kallelsen

VÄLKOMNA