Priser till Maran

Vi i badhusföreningen har som tradition att alla deltagare i maran ska få pris, men vårt prisförråd börjar nu sina. Har ni prylar över som kan vara lämpliga som priser, tex reklamartiklar, varför inte skänka dem till badhusföreningen. Kontakta oss i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan.