Rättelse av kallelse till Kalbo Badhusförenings årsmöte 2015

I föregående kallelse hade felaktigt datum och årtal smugit sig in.

Rätt datum är lördagen den 23 maj 2015 kl. 11.00.

Plats: Ericsson Lostigen 6

Anmälan om deltagande till Ronny och Kerstin Ericsson senast 18 maj via telefon 011-890 02

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19 maj 2014 under adress: Ericsson Lostigen 6, 610 14 Rejmyre

För vidare information se den kompletta kallelsen

VÄLKOMNA