Sommarvattnet, reparationsarbeten och avstängning

Reparationsarbete vecka 44

Under kommande vecka kommer vi börja byta läckande kranar vid tomtgränserna. Detta innebär att vattnet tidvis kommer vara avstängt. Avstängningarna kommer göras områdesvis så långt som möjligt för att minimera störningarna. Vattnet kommer senast kl 17:00 åter vara påslaget.

Avstängning av sommarvattnet

Vi planerar att börja stänga av sommarvattnet from måndag 2016-11-07.