Vägföreningen informerar – Rättelse

Tyvärr blev tiderna fel i föregående utskick, nedan står de rätta tiderna markerade med fet stil.

Idag 2016-07-04 startade simskolan vid ”kommunala badet” . Simskolan kommer att pågå  samtliga vardagar Kl. 09:00-12:00 tom. 2016-07-15. I samband med detta ber vi boende i Bränntorp att stötta verksamheten genom att:

  • Om möjligt välja någon annan badplats när ni ska bada under de tider simskolan pågår. Om ni ändå väljer ”kommunala badet”, vänligen lämna utrymme för simskolan och dess lärare så de kan utöva undervisning samt ha uppsikt över deltagarna.
  • Ta det extra försiktigt när ni passerar badplatsen, framförallt om ni åker bil.

För övrigt titta gärna in på vägföreningens hemsida och gör gärna er röst hörd avseende vägföreningens verksamhet eller ställ en fråga  genom att skicka ett mail till branntorpsvagstyrelse@gmail.com