Sjöstädardag!!

Vi delar in stranden i 6 delsträckor och du väljer vilken du vill delta i:

  1. Start Andstigens vändplan, arbetar fram till Måsbadet
  2. Start

Sommarvatten och arbetsdag

Hej!

Nu efter en seg vinter sätter vi på sommarvattnet. Vi har lagat en trasig ventil på huvudledningen vid Björnvägen och under onsdagen och torsdagen kommer vi successivt släppa på vattnet.
Risken är stor att det är mycket grus i …

Välkommen till Bränntorps fritidshusområde

Bränntorps fritidshusområde är beläget i norra Östergötland. I området finns drygt 300 fritidshus varav en del har blivit permanent boende. Det finns även en mindre sjö som heter Stora Gryten i området med många badplatser.

Vägföreningen anordnar simskola på sommaren …