Information från Bränntorp

Nu ser vi ljuset i tunneln och lite små vårtecken kan skönjas.

Simskola
Ett vårtecken är definitivt att vi nu kan informera om att simskolan kommer att gå av stapeln vecka 26 och 27. Vi har lyckats att engagera våra …

Sommarvatten och arbetsdag

Hej!

Nu efter en seg vinter sätter vi på sommarvattnet. Vi har lagat en trasig ventil på huvudledningen vid Björnvägen och under onsdagen och torsdagen kommer vi successivt släppa på vattnet.
Risken är stor att det är mycket grus i …

Julbrev från Bränntorp

Hej alla Bränntorpsbor!

Ett år ytterligare kan snart läggas till historieboken. 2017 har innehållit både glädjeämnen samt saker som är irriterande och ibland kostsamma.

Om vi börjar med glädjeämnen så ka vi konstatera att simskolan är väldigt populär och att …

Höstmöte, arbetsdag och vattenkranar

Vi i styrelsen vill tacka alla Bränntorpsbor som bidrog till ett bra genomfört höstmöte. Likaså vill vi tacka alla som genom att delta i våra arbetsdagar hjälper till att hålla området i gott skick. I år har vi med gemensamma …

Vårens arbetsdag

Tyvärr har deltagandet på arbetsdagarna minskat och om utvecklingen fortgår tvingas vi leja bort det arbete som tidigare utfördes av frivilliga krafter. Arbetets inriktning är som tidigare att snygga till i närområdet. Så ställ upp på vårens arbetsdag lördagen den