Information från Bränntorp

Nu ser vi ljuset i tunneln och lite små vårtecken kan skönjas.

Simskola
Ett vårtecken är definitivt att vi nu kan informera om att simskolan kommer att gå av stapeln vecka 26 och 27. Vi har lyckats att engagera våra …

Nerfallna träd

Nu känns den norra infarten (från Bränntorps Gård) säker igen. Per Jakobsson har förtjänstfullttagit bort det fallna trädet samt ytterligare något träd.

Styrelsen…

Nerblåsta träd

Under den kraftiga blåsten som varit den sista tiden så har det fallit ner grenar samt ett träd på den norra infarten. Föreningen har försökt få bor dessa träd redan innan detta hände. Lite osäkert vem som är ägare till …

Mer om vattnet

Nu har vattnet kommit tillbaka och vi använder nu den ordinarie källan igen

För att  vi  inte ska få en upprepning av detta så önskar vi att ni är sparsamma med vattnet.

Vattna med kanna och inte med slang. Ingen …

Vattenbrist

Vi har nu en hastigt uppkommen brist på vatten. Vi har lågt tryck och vi ser en kraftig ökning av vattenuttag på kvällarna.
Totalt bevattningsförbud med ”sommarvattnet” från och med nu!
Var vänlig och var så sparsam som möjligt med …

Båtar i Stora Gryten

Nu har nästa steg i att försöka få ordning på båtarna i och kring sjön tagits.
Alla båtar utan märkning om namn och adress i Bränntorp har fått en röd lapp med dagens datum 2018-06-07 fastklistrad,
De båtar som är …

Inget sommarvatten i påsk

Tyvärr meddelar vägföreningen att de inte kan slå på sommarvattnet till kommande påskhelg.

Vi måste ta hänsyn till risken för frostsprängningar av ventiler i systemet och vi har djup tjäle i marken eftersom vintern varit snöfattig. Det ökar risken. Vi

Förstörelse på Getnäs

Maggan i Trivselföreningen postade ikväll följande i Facebookgruppen Bränntorp:

Var idag och tömde vattnet på taket vid ”lilla ” scenen på Getnäs och upptäcker att någon /några har bränt hål på taket. Blir så besviken och ledsen över att

Meddelande angående VA-frågan

Till medlemmarna i Bränntorps vägförening!
Från Styrelsen

På höstmötet togs frågan om kommunalt vatten och avlopp till samtliga fastigheter i Bränntorp upp. Efter höstmötet har ett antal medlemmar krävt att vägföreningen snarast möjligt anordnar ett möte i denna fråga, och …

Välkommen till Bränntorps fritidshusområde

Bränntorps fritidshusområde är beläget i norra Östergötland. I området finns drygt 300 fritidshus varav en del har blivit permanent boende. Det finns även en mindre sjö som heter Stora Gryten i området med många badplatser.

Vägföreningen anordnar simskola på sommaren …