Information från Bränntorp

Nu ser vi ljuset i tunneln och lite små vårtecken kan skönjas.

Simskola
Ett vårtecken är definitivt att vi nu kan informera om att simskolan kommer att gå av stapeln vecka 26 och 27. Vi har lyckats att engagera våra …

Nerfallna träd

Nu känns den norra infarten (från Bränntorps Gård) säker igen. Per Jakobsson har förtjänstfullttagit bort det fallna trädet samt ytterligare något träd.

Styrelsen…

Nerblåsta träd

Under den kraftiga blåsten som varit den sista tiden så har det fallit ner grenar samt ett träd på den norra infarten. Föreningen har försökt få bor dessa träd redan innan detta hände. Lite osäkert vem som är ägare till …

Vill du fälla träd?

Vår entreprenör meddelar att:

vi kommer att hugga träd på tomter under dom kommande 2 veckorna om någon skulle vara intresserad av att få träd fällda kan dom maila mig på per@higgen.se eller kontakt på telefon 0705577768.