Vattenläcka

Vi har just nu en vattenläcka i korsningen Svalvägen-Skrakstigen. Kenta räknar med att läckan är lagad och ledningarna genomspolade under eftermiddagen. När vattnet kommer åter ber vi att du spolar och kontrollerar att vattnet inte är missfärgat, om det är …

Förmodad vattenläcka

Då bassängen för sommarvattnet inte fylls upp över natten trots gott tillflöde misstänker styrelsen att vi har en läcka någonstans i området. Visuell inspektion har inte givit någon trolig plats. Därför fortsätter felsökningen med att stänga av en ”gren” i …