Grävning i vägen

Hej igen!

Ibland är det tätt mellan givarna. Nyinkommen information angående grävning i Bränntorp.
Det är färdigställande av vägarna efter fibergrävningen som skall åtgärdas. Gunnar Öster samt Tage Andersson har för föreningens räkning förhandlat om tillämpningen av det markavtal som …

Nu börjar det….

Hej!

Vi har sedan länge aviserat att gallring och avverkning skall ske i vägföreningens trädbestånd.
Nu är det dags. Idag den 18 september kommer man från Södra Skogsägarna börja med gallring och avverkning i de områden vi tidigare informerat om.…

Skogsröj i Bränntorp

Hej!

Under veckan kommer en förröjning att ske i de områden som senare skall gallras eller slutavverkas.
Röjningen sker med handhållen röjsåg modell större. De väsnas en hel del men håll ut. Det skall vara klart till veckoslutet. Sedan kommer …

Lite av varje – information från vägföreningen

Elavbrott

I går var det nära ögat att hela Bränntorp brann upp. En brand uppstod i ledningsgatan som löper förbi Rävstigen och en kraftledningsstolpe fattade eld. Ett rådigt ingripande av boende på Rävstigen hindrade utvecklingen av en fullskalig brand i …

Elen dröjer

Hej
För er som är i Bränntorp är det väl ingen överraskning att det är strömlöst.
Det som hänt är att en elstolpe brunnit på Rävstigen och elen har slagits ut. En del har fått tillbaka strömmen, från Hökvägen och …

Viktig information i värmen

Hej alla i Bränntorp!

Grill och eldningsförbud
Länsstyrelsen i Östergötland har tagit beslut om att ett totalt eldningsförbud införs. Nu utökas detta och gäller även grillning med kol, gasol och el. Förbudet gäller även på den egna tomten.  Även stormkök …

Utökat eldningsförbud!

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om utökat eldningsförbud från och med imorgon 25 juli.

Detta förbud omfattar även grillning på egen tomt i alla sorters grillar.

Läs mer på Länsstyrelsens sida.…

Vägföreningen informerar

Hej i sommarvärmen!

Först en information om Stora badet (kommunala). I samband med det låga vattenståndet i sjön har en stor sten kommit allt för nära bryggkanten i bryggans förlängning. Skylt är uppsatt om dykförbud men hjälp till att informera. …