Sommarvattnet: På

  1. Sommarvattnet stängs av för säsongen i samband med att första frosten kommer. Mer exakt datum meddelas normalt av styrelsen här på hemsidan när det sker.

Vintervatten kan som vanligt hämtas hela vintern vid de tappställen som finns.

Sommarvattnet slås återigen på när tjälen givit med sig och risken för frusna ledningar försvunnit. Även då meddelas här på sidan när så sker.

Tappställen vintervatten
Tappställen vintervatten