April – en välfylld månad.

Våren närmar sig och vi har för avsikt att släppa på SOMMARVATTNET första veckan i april. Vänligen se till att din kran vid tomtgränsen är stängd. Med sommarvattnet igång kan det bli en fin påsk i Bränntorps alla hus och stugor, hackspetten och tranorna är redan här och förbereder våren.

Den 22 april, lördagen efter påsk kommer att bli en välfylld dag.

  • ARBETSDAG mellan 9-12 med de vanliga bestyren.
  • FINET kommer att ha information om bredband via fiber vid Getnäs från kl 12.
  • ÅRSMÖTE, kommer att hållas på dansbanan kl 14, kallelse och all dokumentation kommer att skickas till alla fastighetsägare i början av april.

Tid för simskolan ännu ej beslutad, dialog pågår avseende lärare.

Styrelsen