Arbetsdag och höstmöte

Hej!

Vi vill först och främst tacka alla som deltog på arbetsdagen med att på olika sätt hålla
vårt Bränntorp så fint som möjligt. På vissa områden var det rekordmånga deltagare.
På bilden ser vi Märta Cedergren som övervakar arbetet på Måsbadet.
På det välbesökta höstmötet var den största diskussionen kring avverkningarna som just nu håller på i området.
Patrik Hjelm som är skogsansvarig förklarade vad som gäller med skogsvårdslagen och våra skyldigheter som skogsägare. Frågor kom upp kring riset som blir liggande efter avverkningen
och där fick vi klart för oss att om riset skall tas bort av Södra Skogsägarna, som fäller, så blir det inte många kronor kvar till föreningen.
I övrigt diskuterades vägarna och fibergrävningen och Gunnar Öster som vägansvarig fick frågor om vissa dåliga asfaltsvägar och han redovisade också att ett arbete skall ske i höst med lagning av sprickbildning i asfalten samt ett iordningställande av uppfarten på Ugglestigen.
Vi kommer också att försöka göra en åtgärdsplan och mer långsiktig plan för vägarna i området.
Vattnet kommer att vara på oktober ut och vi återkommer med närmare information angående datum.
Styrelsen