Bredband i Bränntorp?

Finet har i dagarna skrivit till fastighetsägarna i Bränntorp angående dragning av fiber. De vill med sitt brev dels, lyfta frågan hos alla fastighetsägare, dels få en ungefärlig uppfattning om intresset. Genom att kryssa i rutan ”JA” eller ”NEJ” visar var och en om de är intresserade eller inte. Krysset är på intet sätt bindande. Om Finet anser att antalet ja är tillräckligt stort kommer de att överväga att komma till Bränntorp den 22 april 2017 för att informera om sin tjänst. Har du frågor kan du gå in på Finets hemsida FINET.SE eller kontakta deras kundtjänst. Styrelsen ställer sig helt neutral i denna fråga då det är en fråga mellan varje fastighetsägare och Finet.