Bredband via fiber i Bränntorp

Bredband till jul? 2017-09-17

Nu sätter Telenor/Bredbandsbolaget spaden i vägkanten och börjar lägga ner fiber till bredbandet i Bränntorp.

En ledningskontroll har utförts med färgmarkeringar i vägen samt i vägkanten för elledningar
som skall skyddas från uppgrävning.
Planen är att arbetet kommer att starta med att fibern läggs ner i vägen under oktober samt halva
november, sedan kommer arbetet med att dra in fibern på respektive tomt och installation i
fastigheterna att ta vid. Om allt går som tänkt kommer man att vara klar i början av december.
Man kommer att sätta en plint vid varje fastighet för eventuella framtida anslutningar. Denna kommer att grävas ner och kommer inte att synas när man är klar med arbetet.

Ny information angående fiber i Bränntorp 2017-06-20

Nu har läget förändrat sig ytterligare en gång. Telia drar sig nu ur och avstår utbyggnad av fiber i Bränntorp, beroende på ett för lågt intresse. Då återstår Bredbandsbolaget (BBB) och Finet. Med den information som vi har så har ca 10 skrivit avtal med Finet och de har sagt att för att installera kräver dom 100 fastigheter. Finet kommer att lämna besked innan den 30 juni till de som tecknat sig för dem.
Vägföreningen har ännu inte tecknat något markavtal med BBB men diskussioner förs för att komma överens om ett avtal.
Som läget ser ut nu så återstår bara BBB för att få fiber i Bränntorp och om man då väljer ”öppen fiber” så kan man välja Bredbandsbolaget, Telia eller någon annan som tjänsteleverantör om man så vill. Det finns ett antal leverantörer att välja i BBB:s erbjudande och man väljer helt själv om man inte vill ha BBBs erbjudande.
BBB säger att om de som tecknat avtal med Telia nu skriver ett avtal med dem istället så kan vi vara säkra på att fibern kommer att läggas ut i Bränntorp.
BBB har bara elektronisk anmälan och länken till anmälan hittar du här längst ner på sidan:
För att vara tydlig så återstår det för Vägföreningens styrelse att bli överens om ett markavtal.
Vägföreningens styrelse
g/m Mats Lööf

Nu väntar vi på besked om fibern 2017-06-10

Nu har tiden runnit ut för att teckna avtal med FINET samt TELIA. Återstår Bredbandsbolaget som sagt att man kan anmäla sig i princip fram till grävningsdags.
Såvitt Vägföreningen känner till är det ca 50 avtal skrivna fördelat på de tre företagen.Med det som underlag är det väl högst tveksamt om det blir någon utbyggnad av fiber i Bränntorp. Det vi vet är att TELIA kommer att lämna besked senast 30 juni om de går vidare. Informationen går till de som tecknat sig för dom. De övriga företagen har vi inte motsvarande information ifrån.
Vi avvaktar de besked som följer.
Vägföreningen

Information om fiberinstallation i Bränntorp 2017-05-23

Nu har de tre bolagen som konkurrerar om Bränntorpsbornas gunst när det gäller fiberinstallation
genomfört sina informationsträffar på Getnäs.

De tre är:

  • Finet (Bolag under Finspångs kommun)
  • Telia
  • Bredbandsbolaget (Telenor norska statens teleleverantör)

Finet erbjuder bara fiberinstallation och samarbetar med ett fåtal leverantörer. Banhof som bara levererar bredband och Boxer som levererar både bredband och TV. Dessutom Sappa som har Tv i sitt utbud. De kommer också att framöver erbjuda ComHem enligt dem själva.

Telia erbjuder själva både telefoni, TV och bredband och har 12 olika andra företag som erbjuder olika fibertjänster. Ett av dessa företag erbjuder också korttidsabonnemang. Det heter Riksnet och har olika upplägg från dagar till månader.

Bredbandsbolaget har ingen egen fiber att ansluta Bränntorp till utan kommer att hyra in sig på den lina som finns i Kalbo och ägs av Skanova som är Telias ”nätbolag”. De kommer alltså att gräva ner fibern därifrån. De erbjuder själva alla tjänster men även de liksom Telia har en ”öppen fiber” vilket innebär en mängd olika leverantörer som man kan välja om man vill.  Bredbandsbolaget har 1 månads uppsägningstid men inget korttidsabonemang

Vad anser Vägföreningen?

Utifrån Vägföreningens perspektiv så är Telias erbjudande det attraktivaste. Det beror på att i Telias utbyggnad så använder man telefonstolparna som finns i nästan hela området. Som vägförening så måste vi givetvis värna om våra gemensamma tillgångar och vägarna där de andra aktörerna vill gräva är givetvis vårt gemensamma intresse. Det har framkommit en skepsis från några medlemmar till luftledningar, det moderna sättet att lägga kablar är ju att gräva ner dom. Enligt Skanova är risken för avgrävningar mångdubbelt större än att kabeln rivs ner av nedfallna träd. Dessutom är det så att Telia i de fall man har en nedgrävd koppartråd in i sin fastighet använder det rör den ligger i och alltså inte behöver gräva ett spadtag på tomten.

Ett bekymmer för vägföreningen är också att i det Markavtal som Telenor skickat över så lägger man över ett betydande ekonomiskt ansvar på vägföreningen vid olika händelser och inskränker rätten till framtida arbeten på vägarna. I Telias modell tar de ett helhetsansvar och inget faller på vägföreningen.

Hur skall jag som fastighetsägare välja?

Det är naturligtvis helt upp till Dig som fastighetsägare att själv välja vilket alternativ som verkar bäst för Dig. En viktig parameter är givetvis priset. Här är utan tvekan Bredbandsbolaget det bolag som har det lägsta priset på både installation och de tjänster som följer med. En snabb jämförelse med bara fiberinstallation ger följande priser:

  • Finet, anslutningsavgift 19 900 kronor (begränsad mängd aktörer i sitt nät)
  • Telia, anslutningsavgift 21 900 kronor (Öppen fiber)
  • Bredbandsbolaget, anslutningsavgift 18 900 kronor (16 900 med ROT-avdrag) (Öppen fiber)

Om man väljer det erbjudande om rabatterat pris som Telia och Bredbandsbolaget har blir läget följande:

Telia:

Bredband 100/100 Mbit och 17 Tv-kanaler: 18 900 kronor i anslutningsavgift därefter
449 kronor i 12 månader sedan 658 kronor i ytterligare 12 månader
24 månader sammanlagt blir13 284 kronor för perioden

Bredbandsbolaget:

Bredband 500/100 Mbit ca 17 Tv-kanaler: 16 900 kronor i anslutningsavgift (14 900 ROT) därefter
339 kronor i 12 månader
12 månader sammanlagt 4 788 kronor för perioden
Efter dessa månader så är man fri att välja precis vad man vill i framtiden. Bredbandsbolagets 500 Mbit är förmodligen som att skjuta myggor med kanon, de flesta klarar sig med råge på 100 Mbit.
ROT-avdraget som en aktör redovisar är något oklart men avgörs av Skatteverket. Jag inser att det som privatperson är svårt att bortse från priset när det är så stor skillnad. Det fjärde valet är naturligt vis att helt avstå från att ansluta fiber till din fastighet nu.  Igår, den 22/5, bildade Finspångs kommun en grupp som ska utforma detaljerna runt VA för bl.a. Bränntorp. Huruvida ev. grävningar för VA krockar med fiber i våra vägar vet vi inget om idag men risken finns.
Nu är det upp till varje fastighetsägare att ta ställning till något av ovannämnda alternativ. Vi får nu se om något av de olika alternativen får tillräckligt med intressenter för att företagen går vidare med installation.

Vägföreningen
Gm Mats Lööf

Information om fiberinstallation i Bränntorp 2017-05-04

Nu är det drag i frågan kring bredband i området. Tre olika leverantörer håller på olika sätt på att locka oss till sin lösning. Finet har haft en information på Getnäs, Bredbandsbolaget åker runt i området och kräver påskrifter på sina avtal och Telia avser att hålla en info på Getnäs 14 maj kl 12.00.

Bredbandsbolagets representanter har tydligen gått ut med att vägföreningens  styrelse står bakom deras erbjudande. Detta är inte sant! Styrelsen har inte fått in någon formell begäran om att få gräva ner kabeln från någon av de tre leverantörerna.

När det gäller Telia så avser de att hänga upp fibern i telestolparna då det är för mycket sten i området.

Bränntorps Vägförening uppmanar nu alla medlemmar att avvakta med att anmäla sitt intresse till de olika aktörerna. Vi i föreningen måste först komma överens med leverantörerna om hur fibern skall läggas ut i området, inte minst för att vi har ett ömtåligt vattensystem i våra diken.

Priser för anslutning och abonnemang skiljer sig mellan de olika leverantörerna. Likaså vilka abonnemangsleverantörer som får möjlighet att erbjuda sina tjänster. Genom att samordna oss ökar sannolikheten för att vi till slut får en bra lösning.

Var snäll och avvakta ytterligare information, styrelsen träffas den 13 maj, dagen innan Telias info. Låt oss se till att det inte blir så få intressenter på varje erbjudande att ingen går vidare med installation. Vi vet att både Finet och Telia kräver ca 100 som ansluter sig och då vore det hemskt trist om det slutar med tre leverantörer som har trettio intressenter vardera.

Bränntorps Vägförening

gm

Mats Lööf