Byggfusk i Bränntorp

Hej!

I skogspartiet mellan Vargstigen och Björnvägen har det byggts något av en tillfällig
bostad. Man behöver inte vara någon större byggnadsspecialist för att se att bärigheten är begränsad. Vad värre är så har inte byggstädet fungerat överhuvud taget.
Kojor har byggts i alla tider och får väl ses som en naturlig utveckling av kreativt tänkande.
Däremot så måste vi, för att upprätthålla området i något så när skick, anmoda byggherren eller anhöriga till densamma att städa upp kring bygget.
Hälsningar
Styrelsen