En hälsning från Bränntorp

Hej Bränntorpsbor!

Nu är det vinter i Bränntorp och något av sparlåga på aktiviteter och glest med boende i området.
Efter skogsavverkningen så är det flera stigar som kommer att behöva göras i ordning. Vi avvaktar till arbetsdagen i april och försöker lägga ner lite arbete då. Räcker inte det kanske vi kan göra en extra arbetsdag under våren. Stigen som går från Getnäs till Ejderstigen är översvämmad i början och vi har flyttat en hög med vit kross till änden av Måsvägen för att kunna reparera vart efter. Högen fryser lätt så vi får väl vänta även med det. Det blir skottkärror och skyfflar som gäller där.
När det gäller betalning av årsavgiften till Vägföreningen så har det än så länge gått ovanligt trögt. Men det är några dagar kvar på 2018. Vi ber er att följa de regler som finns angående avgiften då föreningen får betala en hel del pengar för påminnelse och eventuell indrivning. Detta är heller inte det roligaste jobbet som finns. Är det något särskilt som hänt så hör av er till kassören Lennart Haglund i första hand.
I övrigt vill styrelsen för Bränntorps Vägförening önska
En GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR