Ett bygge för att knyta ihop området

Ett fantastiskt bra arbete har utförts under en tid och slutfördes under arbetsdagen.

En slutkörd gångbro har bytts mot en fräsch och rejäl. Den ligger mellan Måsbadet och Utterstigen.

Ett stort tack till de inblandade och främst Mikael Karlsson som lagt ner ett stort arbete.