Fiberoptiskt bredband

Mellan 2011 och 2013 anlägger Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Norrköping, Finspång, Katrineholm, Post- och telestyrelsen samt Europeiska Strukturfonden Östra Mellansverige fiberoptiskt bredband mellan Finspångs-, Norrköpings- och Katrineholms kommun.

Sammanlagt kommer en 12 mil lång fibersträcka anläggas. Cirka 4 800 hushåll och cirka 420 företag kommer få möjligheter att ansluta sig till nätet.

Sträckan går genom orter som Eksund, Kimstad, Vånga, Falla, Reymyre, Bränntorp och Djulö Kvarn.

Nu på tisdag den 17 april är det informationsmöte i Rejmyre. Se bifogat dokument – Brev inbjudan Norra Se även mer information om projektet på http://www.finspang.se/Bo-och-bygga/Bredband/

Eventuell diskussioner som berör oss lokalt här i Bränntorp tas med fördel i forumet, i den nya kategorin Telefoni, bredband och TV.