Föreningsbrev hösten 2017 samt kallelse till den 7 oktober, arbetsdag 09 – 12 och informationsmöte 14:00 Getnäs

Bränntorps Vägförening

Till fastighetsägarna i Bränntorp

Så står vi åter igen inför de sedvanliga höstuppgifterna, arbetsdag och informationsmöte.

Vi hoppas att du har möjlighet att vara aktiv på båda händelserna.

Den 23/9 samlas områdesansvariga och delar av styrelsen för att gå igenom vad som behöver göras och vilket material som behöver införskaffas.

Du som vill göra en insatts men inte kan just denna dag kan kontakta någon av de områdesansvariga som säkert kan ge dig en uppgift att hugga tag i.

Områdesansvariga är

Område 1 Hökvägen – Falkstigen            Kjell Hesselgren                 tel. 077 – 322 49 22

Område 2 Måsvägen – Svalvägen            Vakant

Område 3 Björnvägen – Utterstigen         Patrik Hellberg                   tel. 011 – 892 69

Område 4 Björnvägen – Grävlingstigen   Håkan Johansson                tel. 070 – 303 34 95

Område 5 Rådjursbadet                           Vakant

Informationsmötet kommer, som vanligt, att ge en bild av läget i föreningen.

Vi hoppas på givande diskussioner inom de olika områdena som finns nedan.

Getnäs

Årets aktiviteter på Getnäs är säkra kort som uppskattas av många. Midsommardags firande med mycket god uppslutning är sommaren höjdpunkt. Även i år har vi haft en friluftsgudstjänst under soliga förhållanden. Den sista Bränntorpsmaran gick av stapeln i juli, Vi får se om det verkligen var den sista. Altanens räcke vid södra gaveln, som delvis var rötat, har bytts så att vi nu har enhetlig design runt om. Södra och västra ytterväggarna är målade.

Vi vill passar på att tacka Trivselföreningen för det gångna året, den prydliga skötsel av Getnäs med dess ytor och kioskverksamheten. Även övriga deltagare i Trivselföreningen och övriga frivilliga skall ha ett stort tack. Väl mött nästa år.

Vatten

Vi har haft ett haveri på en av två pumpar i vattenverket med bristande kapacitet som följd. Kenta har rengjort vattenbassängerna enligt plan och avbrotten har varit få.

Vägar

Under våren fick nio av våra vägar en upprustning, kanterna skars och nytt material påfördes. Under september och oktober kommer fiber att läggas ner i området. Vi får ha överinseende med ev trafikproblem i samband med grävningarna. Redan nu finns markeringar på vägar och i diken, dessa avser nergrävda elkablar.

Skogen

Södra Skogsägarna förbereder avverkning på sin egen mark. De behöver dika ut delar av sin mark och kommer att fortsätta dikningen in på vår mark. Skogplanen följs och Södra Skogsägarna avverkar hos oss 2018. Vi vill påminna om att avverkning utanför egen tomt inte är tillåten.

Ekonomi

Vi förfinar kontostrukturen för att underlätta framtida analyser att våra kostnader. Vi har i år en del större kostnader varför det finns risk för att årets resultat blir negativt.

Baden

Simskolan drog 53 barn. Vid avslutningen bjöds på fika/saft och bulle. Vi har ersatt livbojarna och baden har fått ytterligare ett lager sand. Till nästa säsong planerar vi att sätta upp en dusch vid stora badet. En ny grillplats kommer att anläggas mellan Bejerbadet och stora badet. Vi vill påminna om att hundar inte är tillåtna vid våra badplatser.

Övrigt

  • Generationsskiftet i Bränntorp går vidare, detta medför fler barn på våra vägar så håll hastighetsbegränsningen 30km/h och rensa era diken
  • Styrelsens mailadress är branntorpsvagstyrelse@gmail.com      På denna adress kan du anmäla ägarbyte, ställa förslag och frågor samt anmäla fel som inte är akuta. Denna mailadress till styrelsen innebär också att din kontakt med styrelsen inte är personberoende utan styrelsen behandlar ditt ärende, oavsett vilka som sitter i den.
  • På höstmötet har du möjlighet att anmäla din mailadress för att via den vägen få aktuell information.

VA – Finspångs kommun

Finspångs kommun har nu en omarbetad VA-plan. Läs vidare på deras hemsida http://www.finspang.se/Boende-och-miljo/Vatten-och-avlopp/VA-plan/

Årsavgift

Avgiften för 2018 är 3000 :-, betalningen ska vara föreningen tillhanda senast 30/12-2017. Ange din FASTIGHETSBETECKNING på inbetalningen.

Insättning sker till BG 327-0642 eller Plusgiro 810875-5

Grant Thornton, som är vår bokföringsbyrå, har fått i uppdrag att skicka påminnelse vid obetald avgift. De kommer att gå vidare med inkasso och i sista hand låta kronofogden driva in obetald avgift.

Hälsningar

Bränntorps Vägförening

Styrelsen