Förmodad vattenläcka

Då bassängen för sommarvattnet inte fylls upp över natten trots gott tillflöde misstänker styrelsen att vi har en läcka någonstans i området. Visuell inspektion har inte givit någon trolig plats. Därför fortsätter felsökningen med att stänga av en ”gren” i taget varje kväll och se om bassängen fylla upp normalt.

Ikväll söndag kl 21:00 stängs därför grenen upp mot Renstigen/Dovhjortstigen av då det i våras var misstänkt blött där. Vid behov av vatten kan tappställen för vintervatten nyttjas.