Grävning i vägen

Hej igen!

Ibland är det tätt mellan givarna. Nyinkommen information angående grävning i Bränntorp.
Det är färdigställande av vägarna efter fibergrävningen som skall åtgärdas. Gunnar Öster samt Tage Andersson har för föreningens räkning förhandlat om tillämpningen av det markavtal som tecknats mellan Telenor och Vägföreningen. Nu kommer man att rätta till ett antal saker som föreningen anser att fibern har orsakat.
Kör försiktigt och håll hastigheten då det kommer att vara total avgrävning på vissa ställen från i morgon torsdag 19 september.
Hälsningar
Styrelsen