Info från Bränntorp

Hej alla!

Vattnet

Nu är sommarvattnet avstängt och ledningarna har tryckts tomma med tryckluft. Arbetet har gått bra dock har några anmält att deras ventiler/kranar vid tomtgräns läcker eller inte går att stänga. Detta kommer att åtgärdas senare i höst eller innan vattnet sätts på igen i vår.
Vintervatten finns att hämta antingen vid vattenverket på Björnvägen eller vid tappstället på Örnvägen.

Skogen

Avverkningarna i området är nu slutförda. Det som återstår att göra är att på slutavverkade områden (mellan Getnäs och Fallk- Korp och Ugglestigen samt mellan Varg-och Järvstigen) kommer man att samla ihop rishögarna och transportera bort dem. Detta kommer att ske under våren.
På övriga områden som är gallrade kommer man inte att samla ihop riset utan det blir kvar. De som vill göra en egen insats och samla ihop ris är välkomna att göra så.
Diverse insatser kommer att utföras i slutet av november, t ex uppsamling av glömda stockar, märkta träd vid Utterstigen kommer att tas ner, granbarkborreträd väster om Utterstigen kommer att tas ner. Ett antal enstaka större träd i närheten av tomter har märkts ut och kommer att tas ner av Södra.
Områden kring Utterstigen som var tänkta att gallras enligt planen kommer att göras om till slutavverkning i nästa skogsvårdsplan 2023. Anledningen är att beståndet inte skulle tåla en gallring Träden är för höga och klena och skulle blåsa ner.
Ungskogsröjning norr om Rådjursvägen kommer att göras i vår.
Nästa insats i skogen kommer att ske om fem år och då löper också skogsvårdsplanen ut och en ny kommer att göras, säger Patrik Hjelm skogsansvarig.
Hälsningar
Styrelsen