Info om vattenläget kl 13.50 20171002

Hej!

Senast kl 16.00 är vattnet igång igen från den alternativa källan.
Som tidigare informerats så är det ett bra vatten men med något förhöjt fluorvärde. Den enda restriktionen är att barn under tre år intet skall konsumera det.
När vattnet är igång så var vänlig spola vattnet i din kran tills det ser rent ut. Det kan alltså vara missfärgat i samband med byte av pump och vattenbassäng. Inget farligt men lite ofräscht.
Vi kommer att gå vidare med en mer långsiktig lösning på vattenproblemet, men det återkommer vi till.
MVH
Mats Lööf
Styrelsen