Inget sommarvatten i påsk

den

Tyvärr meddelar vägföreningen att de inte kan slå på sommarvattnet till kommande påskhelg.

Vi måste ta hänsyn till risken för frostsprängningar av ventiler i systemet och vi har djup tjäle i marken eftersom vintern varit snöfattig. Det ökar risken. Vi siktar på helgen i samband med arbetsdagen den 23 april som startdatum men väderprognosen styr och vi måste alltid göra en bedömning av riskerna med för tidigt öppnande.

Som vanligt finns dock tappställen för vintervatten i vanlig ordning vid de båda infarterna.

Tappställen vintervatten
Tappställen vintervatten