Julbrev från Bränntorp

Hej alla Bränntorpsbor!

Ett år ytterligare kan snart läggas till historieboken. 2017 har innehållit både glädjeämnen samt saker som är irriterande och ibland kostsamma.

Om vi börjar med glädjeämnen så ka vi konstatera att simskolan är väldigt populär och att 47 barn anmäldes detta år. Simskolan var tidig i år på grund av att simlärarnas almanacka var fulltecknad i juli. Vi är glada så länge vi kan köra efter att isen gått upp. Vi passar på att tacka Ingalill Johansson för ett gediget arbete före, under och efter simskolan.

Vi kan också konstatera att midsommarfirandet i Getnäs lockade ovanligt många och att det också var många som hjälpte till med att få midsommarstången i ordning. I samband med detta vill vi passa på att tacka Trivselföreningen för allt arbete som lagts ner under året. Ingen nämnd och ingen glömd.

Ett annat glädjeämne för många är att fiber läggs ner i området. Under tiden arbetet pågår med att gräva ner fibern är det inte bara glada tillrop man möts av utan nu visar det sig vara mycket stenbumlingar som kommer i dager och ställer till det. Många avgrävningar av vattenledningar samt el- och telefonledningar. Om tidplanen håller skall det vara klart i december. Däremot kommer återställningen att kunna släpa efter en del då vädrets makter inte alltid är nådiga.

Styrelsen beslutade under våren att investera i nya mötesskyltar på de båda infartsvägarna. Vi kan konstatera att skyltarna är attraktiva. Två skyltar har stulits redan, den ena med stolpe och allt. Skyltarna är dyra och det känns givetvis trist, med det arbete som läggs ner, att konstatera att klåfingrigheten är så stor.

Vi passar på att påminna om att det är max 30 km/timme i området och att det gäller alla! Det finns väghinder vid Getnäs sommartid och vi hoppas att vi inte skall behöva lägga ut ytterligare hinder. Alla är inte lyriska över guppen men skälet är givetvis att hålla ner farten och att skydda oss från eventuella olyckor.

Vi har under året haft två arbetsdagar och glädjande är att så många förstår värdet av att hålla vårt Bränntorp så attraktivt som möjligt samt den glädje det ger att göra detta tillsammans. Att vi dessutom sparar mycket pengar på att göra det själva gör det ju inte sämre.  

Operation sjöräddning

Styrelsen har under hösten vandrat utmed sjön för att inventera båtar och bryggor. Tyvärr upptäckte vi att det är stor nedskräpning utmed stränderna. Vi hittade bland annat plastdunkar, frigolitskivor, mängder av tomma ölburkar, brädbitar och trasiga åror. Utmed sjön ligger många båtvrak och det finns bryggor som har sett sina bästa dagar.

Så här vill ju ingen av oss ha det! Vi är övertygade om att alla vill ha en ren och fin miljö runt vår sjö och därför har vi börjat jobba med en åtgärdsplan.

I vår kommer vi att anordna en ”sjöstädardag” i maj då vi hoppas att många vill delta och städa bort skräpet. Vill någon ut redan nu och ta bort det man träffar på så är det naturligtvis bara positivt.

När det gäller båtarna runt sjön så hittade vi totalt 174 båtar! Av dessa klassade vi 34 som helt oanvändbara. Endast 42 båtar var märkta med ägarens namn och adress. Och 98 båtar var omärkta.

Det här problemet har varit uppe till diskussion under många år och antalet ”herrelösa” båtar har bara ökat så vi anser att något måste göras.

Nu uppmanar vi alla som har båt att märka den före 1 maj 2018. Från 1 maj räknar vi 3 månader, som är den tid man enligt lagstiftning måste låta löpa och därefter räknar vi med att lägga upp dem och sedan frakta de båtar som ingen gör anspråk på till destruktion. Tänk på att om du har en båt du inte använder så finns det andra som kanske vill köpa den av dig!

När det gäller bryggor så får man enligt ordningsreglerna inte bygga brygga utan styrelsens tillstånd. Och de bryggor som finns runt sjön är aldrig privata utan kan användas av alla boende. De som har bryggor uppmanar vi också att märka dem med namn och adress på den som byggt eller övertagit bryggan. Då kan vi föra en dialog om det uppstår problem. I dag ligger det bryggor som inte är säkra, bryggor som är ruttna etc

Vi hoppas att du precis som vi i styrelsen tycker att vår fina miljö runt sjön är värd att vårda och bevara!! Mer information kommer under våren

Ingalill Johansson ansvarig för Bad och Bryggor

Vatten och avlopp

Finspångs kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka den VA-plan som varit ute på remiss. Vad det kommer att innebära för oss boende i Bränntorp återkommer vi till under våren.

Medlemsförmån

Vägföreningen har tecknat ett avtal med Kontorab för anskaffning av kuvert, papper, etiketter samt övrigt kontorsmaterial. Avtalet ger alla boende i Bränntorp samma priser som innebär 25% rabatt på allt utan telefoni samt maskiner. Du uppger kundnummer181047, ditt namn och adress i Bränntorp, och betalar direkt och får då rabatten.

Ekonomi

Året 2017 har varit ett ansträngt år, vägförbättringar, sommarvatten och dubbla arvodesutbetalningar (på grund av ändrad utbetalningsrutin.).

Bästa medlemmar, nya och gamla. Året börjar gå mot sitt slut och vi vill bara påminna om medlemsavgiften för år 2018.  Den ska vara inbetald senast 2017-12-31.

Årsavgiften ska sättas in på Bankgiro: 327–0642 eller Plusgiro: 810875–5.

Årsavgiften beslutades på årsmötet till 3 000: –

 Lennart Hagberg

 Till sist

Vi i styrelsen för Bränntorps Vägförening vill önska samtliga

En God Jul Och Ett Gott Nytt år

Lasse Bergman        Lennart Hagberg      Ingalill Johansson

Clarence Alkin        Gunnar Öster          Patrik Hjelm

Hans Svensson        Mats Lööf