Lite info från Bränntorp

Nu äntligen är vi som väntat på fibern på banan igen. Helt plötsligt kan man maila igen.
Som ni säkert sett så går vi mot en blöt vår, med högt vattenståmd i Stora Gryten och fyllda diken, innan snön har smält!
En information om när simskolan börjar kan kännas lite malplacerad för en del, andra vill kunna planera denna aktivitet i almanackan.
Simskolan 2018 kommer att var under veckorna 27 och 28. Anmälan och upprop start 2 juli. Information om tider kommer senare. Vi är glada att vi även i år får Josefin och Paulina som simlärare. Ingalill Johansson ansvarar för aktiviteten.
En tristare information är att vi den sista januari hade 25 fastigheter som ännu inte betalat sin årsavgift till Vägföreningen. Det skall vara gjort senast 31/12 respektive år.
Styrelsen har beslutat att ta ut 50 kronor i förseningsavgift då vi fått ökade kostnader för påminnelser av Grant Thornton som sköter detta åt föreningen. Bankgiro 327-0642 eller Plusgiro 810875-5.
Har du frågor kring avgiften eller något annat så är du välkommen att skicka mail till branntorpsvagstyrelse@gmail.com
Hälsningar
Styrelsen