Nu börjar det….

Hej!

Vi har sedan länge aviserat att gallring och avverkning skall ske i vägföreningens trädbestånd.
Nu är det dags. Idag den 18 september kommer man från Södra Skogsägarna börja med gallring och avverkning i de områden vi tidigare informerat om.
För er som inte tagit del av var arbetet kommer att utföras så kan ni se en karta upphängd vid anslagstavlan på Getnäs. Där framgår det var och på vilket sätt man kommer att hantera vår gemensamma skog.
I övrigt har höstlugnet redan sänkt sig över Bränntorp. Nästa större aktivitet är arbetsdagen samt efterföljande höstmöte lördagen den 6 oktober.
På söndagen 7 oktober håller Trivselföreningen i Bränntorp Höstmarknad vilket alla är välkomna till.
Styrelsen