Nu väntar vi på besked om fibern

Nu har tiden runnit ut för att teckna avtal med FINET samt TELIA. Återstår Bredbandsbolaget som sagt att man kan anmäla sig i princip fram till grävningsdags.

Såvitt Vägföreningen känner till är det ca 50 avtal skrivna fördelat på de tre företagen.Med det som underlag är det väl högst tveksamt om det blir någon utbyggnad av fiber i Bränntorp. Det vi vet är att TELIA kommer att lämna besked senast 30 juni om de går vidare. Informationen går till de som tecknat sig för dom. De övriga företagen har vi inte motsvarande information ifrån.

Vi avvaktar de besked som följer.

Vägföreningen