Nya grillplatsen äntligen klar!!

Nu är den äntligen klar vår nya, gemensamma grillplats på udden till vänster om stora badet. Den torra sommaren med eldningsförbud gjorde att vi fick senarelägga arbetet.

På arbetsdagen på lördag, efter arbetsinsatserna,  grillar vi korv där som en liten invigning.

Vi har fått bygdepeng, 6000 kronor, från Finspångs kommun och Länsstyrelsen, till finansiering av bygget.

Och så de frivilliga krafter som gjort jobbet: tack till ”gubbarna” på Grävlingstigen och inte minst Håkan Johansson som både planerat och lett arbetet.

Alla kan använda grillplatsen och då är det viktigt att ta ansvar för att det är släckt i grillröret och att man tar hem eventuellt skräp.

Vi hoppas att grillplatsen ska bidra till ytterligare trivsel i vårt område!

Och så lite om sophämtning!

I måndags var den sista dagen för tömning av sommarhushållens soptunnor. Det innebär också att soptunnorna vid de fyra baden nu är borttagna.

För de med året runt-tömning så övergår det vid nästa tillfälle som är 18 oktober till tömning torsdagar.

Hälsningar

Styrelsen