Problem med föreningsvattnet

Hej! Kommunden och styrelsen rekommederar för tillfället att vi ska koka vatten som ska drickas. Vägföreningen tar regelbundet prov på vårt dricksvatten, både kemiska och bakteriella. Provet för juli visade på ett förhöjt värde av coliforma bakterier som kan ge magproblem. Gränsvärdet för en anläggning av vår typ är lågt, men det finns ändå en risk för att den som är känslig kan drabbas av magsjukdom.

Vägföreningen arbetar tillsammans med kommunen för att utreda vad som orsakat detta och vidta åtgärder. Föreningen har t.ex. utrustning för att täta läckor i berget där nedsmutsat vatten kan tränga ner i källorna.

Nya prover kommer att tas och styrelsen sätter upp anslag och publicerar information på webbplatsen när rekommendationen om att koka vattnet upphör.

/Styrelsen Bränntorps Vägförening