Rättelse av motionsdatum i årsmöteskallelse

I det utskick som styrelsen för Bränntorps  Vägförening just gjort står det att ”Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 april.”

Detta är fel! 

Enligt stadgarna skall motioner vara styrelsen tillhanda senast 31 mars. Vi ber om ursäkt för detta.

Styrelsen