Skogsröj i Bränntorp

Hej!

Under veckan kommer en förröjning att ske i de områden som senare skall gallras eller slutavverkas.
Röjningen sker med handhållen röjsåg modell större. De väsnas en hel del men håll ut. Det skall vara klart till veckoslutet. Sedan kommer det större maskiner så detta är bara en försmak.
Om det är någon tröst så ger det en hel del pengar till Vägföreningen.
Hälsningar
Styrelsen