Sommarvatten och arbetsdag

Hej!

Nu efter en seg vinter sätter vi på sommarvattnet. Vi har lagat en trasig ventil på huvudledningen vid Björnvägen och under onsdagen och torsdagen kommer vi successivt släppa på vattnet.
Risken är stor att det är mycket grus i vattnet så vi rekommenderar er att spola ur så mycket som möjligt innan ni kör igång.
I och med detta hoppas vi på stor uppslutning på arbetsdag och årsmöte 21 april.
Styrelsen