Sommarvattnet otjänligt – kompletterande information

Vi har nu fått ett antal frågor kring vattnet och vattenprovet så jag försöker göra ett samlat svar på så mycket som möjligt.

Vi gjorde ett vattenprov i månadsskiftet augusti/september. Det fick omdömet tjänligt men hade lite koliforma bakterier. Då bestämde vi oss för att göra en ny provtagning. Denna gjordes 21 september.
Idag kl 13.00 fick vi provsvaren via mail. Jag fick mail av Ordförande Lasse Bergman kl 13.22 men var upptagen av barnkalas i Norrköping. Läste mailet och skickade info 18.26.
Detta är inte första gången vattnet blivit otjänligt så vad har vi gjort för att komma tillrätta med detta bekymmer.? Föreningen har investerat i en ”vattenlunga” som är en gigantisk gummiblåsa som skall göra att det blir mycket svårare för ytvattnet att rinna ner i pumphålet. Som ni säkert kommer ihåg så regnade det väldigt mycket i mitten av september, vilket ökar risken för att smutsigt vatten kommer ner i vattentäkten.
Varför är vattnet som kan rinna ner förorenat? Ca 280 av 305 hushåll har avlopp som ger en stor risk för föroreningar i dricksvattentäkter samt i Stora Gryten. Därav kommunens planer på en VA-lösning som eventuellt också skall ge oss dricksvatten året runt.
Varför säger vi sommarvattnet? Jo för att göra det tydligt att de med egna brunnar inte omfattas av informationen. De måste själva ta ansvar och kolla sitt vatten. Begreppet vintervatten innebär att tappstället är vinterisolerat men använder alltså samma vatten som sommarvattnet.
– Vad kan vi göra nu?
Vi har en ytterligare källa som vi kan koppla in. Problemet med den är att vi inte vet om den också är förorenad. Ett annat problem är att fluorhalten är för hög, vilket gör att barn under tre år inte skall dricka det.
Går vattnet att rena?
Ja ett UV-filter skulle kunna lösa problemet, vi kollar detta med Finspångs kommuns miljöenhet för att vägledas. Kostnaden för detta filter vet vi inte men skall givetvis kollas.
-Är allt vatten från föreningen förorenat?
Vattnet i Getnäs tappas inte från denna källa utan från en annan i övrigt är det vattnet som provats som används.
Vi återkommer med mer info så fort vi vet något mer.
Vänliga Hälsningar
Styrelsen
Mats Lööf