Sommarvattnet otjänligt

Tyvärr har vi efter provtagning kunnat konstatera att vårt vatten för tillfället är otjänligt.
Vattenprovet säger följande:” Vattnet bedöms som otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt på grund av E.coli. Följande var anmärkningsvärt : koliforma bakterier.”
OBSERVERA
Vattnet skall kokas innan det konsumeras.
Detta gäller tillsvidare. Vi kommer att hålla er informerade om hur arbetet med att hitta problemet fortgår. Detta sker via mail samt vår hemsida www.branntorp.se
Ni kan givetvis skicka frågor till branntorpsvagstyrelse@gmail.com om det är något ni undrar över.
Styrelsen