Sommarvattnet stängs av – 12 november

Hej Bränntorpsbor!

Vi kommer att stänga av vattnet från den 12 november.
Det kommer att ske på följande sätt:
Vägföreningen hyr en stor kompressor som blåser ut allt vatten ur respektive vägs avtappningskran som finns i änden på vägen. Kompressorn kommer att stå vid vattenverket på Björnvägen.
För att inte vattnet skall blåsa ut på fel ställe är det viktigt att ni har stängt er ventil/kran vid vägen intill er fastighet. Ni skall också ha stängda kranar inomhus. Om ni av risk för frost i era egna rör och kranar vill öppna eller demontera varmvattenberedare eller armaturer så måste ni vänta på att vår avstängning skett. Vi räknar med att vara klara 15 november.
För att vi inte skall få in möss i våra vattenledningar under vintern så kommer Kennta Dahlberg att sätta in nät i kranarna vid avtappningarna.
Hälsningar
Styrelsen