Kontaktlista Bränntorps vägförening

Styrelse:
Befattning Namn Adress Telefon
Ordförande, vattenansvarig Mats Lööf Rådjursv. 14 0722-136206
Kassör Lennart Hagberg Björnv. 2 0765-453854
Sekreterare Ingalill Johansson Grävlingsst. 5 0735-858201
Ledamot Clarence Alkin Falkst. 6 0761-992208
Ledamot, vägansvarig Gunnar Öster Utterst. 11 0703-610705
Suppleant Tage Andersson Grävlingstigen 16 0703-660320
Suppleant, skogsansvarig Patrik Hjelm Grävlingsst. 18 0762-431084
Suppleant, bad- och bryggansvarig Hans Svensson  Måsv. 10 0702-536588
Revisiorer:  
Befattning Namn Adress Telefon
Revisor Thord Borg Måsvägen 17
Revisorersätttare Peter Nyström Grävlingsstigen 3
Valberedning:  
Befattning Namn Adress Telefon
Sammankallande Lasse Karlsson  Falkstigen 3
Ledamot Göran Hellqvist Rävstigen 9 011-89466
0705-596711
Ledamot Bo Johansson  Grävlingsst. 5  0708-102647

 

Stugvärd:
Namn Adress
Margareta Johansson Järvstigen 6  0723-064707

Hittar ni felaktigheter i ovanstående information uppmärksamma oss då gärna på detta genom att skicka ett mail till branntorpsvagstyrelse@gmail.com.

Områdessamordnare:  
Befattning Namn Ansvarsområde Adress Telefon
Område 1 Kjell Hesselgren Hökvägen-Falkstigen Ugglestigen 3 0733-224922
Område 2 Bonny Samuelsson

Per Holm

Måsvägen-Svalvägen Skrakst. 5

Skrakst. 3

0730-29 35 12

0734-25 86 88

Område 3 Lars Bergman Björnv.-Utterstigen Örnvägen 5 0706-966675
Område 4 Håkan Johansson Björnv.-Grävlingsstigen Järvstigen 6 0730-033495
Område 5 Vakant Rådjursbadet