Vägföreningen informerar

Nu börjar vi att byta ut trasiga, läckande ventiler och det innebär att vissa störningar kan uppstå
med sommarvattnet. Detta arbete beräknas pågå under ett par veckor. Vår ambition är att vattnet kommer att vara på så länge som möjligt under hösten. Vi hoppas att vintern inte kommer för tidigt
utan ger oss möjlighet att utnyttja området så långt som möjligt av det resterande året.
Denna vecka börjar man att gräva ner fiberkabel i vägkanterna, det innebär att ett antal fordon kommer att föras i området. De kommer att ha en uppställningsplats på parkeringen vid kommunala badet. Arbetet beräknas hålla på till i början av december. För de som beställt fiber kommer en information att skickas ut från Telenor med instruktion om hur installationen kommer att ske i fastigheterna. Den senaste uppgiften vi fått är att 93 fastigheter har beställt fiber.
Vi vill också passa på att påminna om arbetsdagen och höstmötet den 7 oktober.