Vägföreningen informerar

Hej i sommarvärmen!

Först en information om Stora badet (kommunala). I samband med det låga vattenståndet i sjön har en stor sten kommit allt för nära bryggkanten i bryggans förlängning. Skylt är uppsatt om dykförbud men hjälp till att informera. Olyckstillbud har rapporterats och vill man absolut dyka är flotten ett alternativ.
Sedan en allmän uppmaning om att hålla nere hastigheten. Det är max 30 km/tim i hela området och det är oerhört mycket barn som är i rörelse i området. Tänk er för när ni kör, påminn era medtrafikanter vid möten etc. Vi har definitivt en nollvision i Bränntorp när det gäller trafikolyckor. De värsta fartsträckorna är på de större asfalterade genomfartsvägarna som Björnvägen, Örnvägen, Hökvägen och Rådjursvägen.
Sedan en uppmaning om att inte köra motorsåg, röjsåg under den stora torka vi just nu har. Vänta med det, det kommer sämre väder, tro mig!
Släng inte fimpar runt er och var väldigt försiktiga vid grillning. Försäkra er om att ni har en säker grillplats. Om möjligt avstå helt från grillning. Kokta revbensspjäll kanske också är gott?
Möblerna vid Rådjursbadet är helt slut och byts nu ut mot nya. Vi hoppas att ni kommer att tycka om dessa.
Hälsar
Styrelsen