Vårens arbetsdag

Tyvärr har deltagandet på arbetsdagarna minskat och om utvecklingen fortgår tvingas vi leja bort det arbete som tidigare utfördes av frivilliga krafter. Arbetets inriktning är som tidigare att snygga till i närområdet. Så ställ upp på vårens arbetsdag lördagen den 21 april 2012. Arbetet pågår klockan 09.00 – 12.00 och samling sker på sedvanliga platser.