Vattenbrist

Vi har nu en hastigt uppkommen brist på vatten. Vi har lågt tryck och vi ser en kraftig ökning av vattenuttag på kvällarna.
Totalt bevattningsförbud med ”sommarvattnet” från och med nu!
Var vänlig och var så sparsam som möjligt med bibehållen livskvalitet.
Vi återkommer när nivåerna stabiliserar sig på en högre nivå.
Hälsningar
Styrelsen🍶😎🐡