Vattenbrist!

Styrelsen meddelar:

Vi har för närvarande akut vattenbrist. Bassängen är tom och utflödet överstiger det vi får in. Vi måste stänga nätet och fylla på bassängen som är vår buffert vid höga uttag.

Därför stängs vattnet av klockan 18.00 idag 25/7. Vattnet är redan avstängt. Vi sätter på igen när vi fått in tillräckligt med vatten i bassängen.

De som är i akut behov av vatten kan hämta vid de två tappställen som vi använder under vintern. Vi räknar med att avstängningen tar ett par timmar.

I våra ordningsregler finns ett förbud mot bevattning med sprinkler och slang. Förbudet ska hindra att det som sker nu inte händer, vi ber därför alla att hushålla med vattnet och inte vattna gräsmattor. De blir gröna igen på naturlig väg.

Hälsningar Vägföreningen